HMYZ.NET
Třásnokřídlí

Třásnokřídlí

Thysanoptera

Třásnokřídlí

Počet druhů na světě (v ČR): 5000 (200)


Délka těla: 0,5 až 12 mm


Znaky: Drobný, protáhlý, často zploštělý hmyz s asymetrickým bodavě sacím ústním ústrojím (jedno kusadlo je krátké a druhé jehlovitě protažené) a charakteristickými křídly, která jsou úzká s hustým třásnitým lemem. Řada druhů je ale bezkřídlých. Na chodidlech mají přísavný výběžek. Tykadla jsou krátká. Barva těla bývá nejčastěji tmavá (černá a hnědá), zřídka i oranžová či žlutá. Dva podřády se odlišují přítomností kladélka u samic, třásněnky mají pilovité kladélko, truběnkám chybí.


Stanoviště: Žijí na rostlinách, na kůře nebo pod kůrou.


Způsob života: Žijí běžně na vegetaci. Larvy některých druhů žijí ve skupinách s dospělci, v nichž se vytváří kasta vojáků, kteří hlídají kolonii.


Potrava: Většina druhů je býložravá, sají šťávy rostlin, řas, hub aj. Dravé druhy napadají např. roztoče nebo vajíčka motýlů.


Rozšíření (výskyt): celosvětový


Rozmnožování a vývoj: Rozmnožují se pohlavně i z neoplozených vajíček (tzv. partenogeneze). Vajíčka jsou vzhledem k velikosti samiček relativně velká. Vývoj je neobvyklý, nejprve jsou dvě larvální stádia, kdy jsou larvy bezkřídlé, pohyblivé a živí se stejnou potravou jako dospělci. Následují dvě až tři klidová stádia (tzv. předkukla - puparium), kdy larvy nepřijímají potravu, téměř se nepohybují a mají už částečně vyvinutá křídla. Dochází také k částečné přestavbě tkání. Poté už se objevuje dospělec. Tento způsob vývoje se nazývá remetabolie. Délka vývoje je až několik měsíců.


Taxonomie řádu: 2 podřády (třásněnky - Terebrantia, truběnky - Tubulifera), 8 čeledí


Pozn. Remetabolie není znakem příbuznosti s hmyzem s proměnou nedokonalou, to jen evoluce dospěla jinou cestou k podobnému (výhodnému) způsobu vývoje.


© Jakub Pechlát 2005, info(zavináč)hmyz.net
„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde