HMYZ.NET
Dlouhošíjky

Dlouhošíjky

Raphidioptera

Dlouhošíjky

Počet druhů na světě (v ČR): 150 (9)


Délka těla: do 20 mm, rozpětí křídel do 40 mm


Znaky: Hlavním znakem je nápadně protáhlá předohruď směřující šikmo vzhůru. Mají velmi pohyblivou hlavu s kousacím ústním ústrojím. Hlava je plochá a v poměru k tělu dost velká. Tykadla jsou dlouhá a nitkovitá. Samice mají nápadné dlouhé kladélko. Dva páry blanitých křídel mají složitou žilnatinu a v klidu jsou složena střechovitě na zadeček.


Stanoviště: Dlouhošíjky obývají teplá lesnatá a křovinatá prostředí.


Způsob života: Nejsou dobří letci, létají pomalu a jen na krátké vzdálenosti. Aktivní bývají ve dne.


Potrava: Jsou to dravci, loví drobný hmyz anebo požírají mrtvý hmyz.


Rozšíření (výskyt): celosvětový, především na severní polokouli


Rozmnožování a vývoj: Rozmnožování je pohlavní. K páření dochází po krátkých námluvách. Vývoj je proměna dokonalá. Samice kladou vajíčka do kůry, zpravidla v malých skupinách. Celkový počet vajíček dosahuje až několika stovek. Larvy jsou protáhlé, velmi pohyblivé, dovedou lézt i pozpátku. Žijí po kůrou nebo na listech, kde loví různý hmyz. Procházejí asi 10 stádii. Larva si pak vytváří komůrku, v níž se zakuklí. Před vylíhnutím nastává fáze (trvá až týden), kdy je kukla pohyblivá, opouští komůrku a teprve pak se líhne dospělec. Vývoj trvá zhruba dva roky, dospělci žijí dva až tři měsíce.


Taxonomie řádu: 2 čeledi


Dlouhošíjky ve fotogalerii


© Jakub Pechlát 2005, info(zavináč)hmyz.net