HMYZ.NET

Fotogalerie - Mandelinkovití (Chrysomelidae)

Po kliknutí na fotografii se zobrazí její větší verze.


Písařík révový

Adoxus obscurus - Písařík révový

Velikost: 5 - 6 mm
Popis: celý černý nebo se světle hnědými krovkami
Stanoviště: lesy, paseky, vinice
Potrava: réva, vrbovka a další rostliny
Vývoj: samice kladou vajíčka na kořeny živných rostlin, které poté larvy ožírají


Mandelinka nádherná

Crioceris asparagus - Chřestovníček obecný

Velikost: 5 - 7 mm
Popis: tmavě modrá hlava a podkladová barva krovek, hruď červená, krovky červeně lemované, na každé straně 3 bílé skvrny, nohy černé
Stanoviště: v místech výskytu živné rostliny
Potrava: chřest (asparagus)
Vývoj: samice kladou na jaře vajíčka obvykle do půdy jednotlivě nebo ve skupinách po 3 až 8, larvy se vyvíjejí dva až tři týdny a kuklí se v zemi, v létě se líhne první generace dospělců, larvy druhé generace se kuklí ve druhé polovině léta a dospělci poté přezimují


Mandelinka nádherná

Fastuolina (Chrysomela) fastuosa - Mandelinka nádherná

Velikost: 5 - 7 mm
Popis: proměnlivé kovové zbarvení do zelena, zelenožluta, fialova, modra a červena, na krovkách bývají barevné podélné pásky, končetiny jsou zelené
Stanoviště: podél lesních a polních cest, na pasekách, loukách, všude, kde najde živné rostliny
Výskyt: hojný, místy velmi hojný druh, od dubna do září
Potrava: hluchavkovité rostliny, např. konopice, hluchavky, kopřivy


mandelinka

rod Gonioctena - mandelinka

Velikost: 5,5 - 7 mm
Popis: na červeném, zrzavém či žlutočerveném podkladě jsou černé skrvny velmi promělnivého počtu a tvaru
Stanoviště: na listech vrbovitých rostlin
Výskyt: na vhodných stanovištích hojný druh, od května do července
Potrava: vrbovité rostliny
Vývoj: larvy se vyvíjejí na listech živné rostliny


Mandelinka krvavá

Chrysolina sanguinolenta - Mandelinka krvavá

Velikost: 6 - 9 mm


Mandelinka bramborová

Leptinotarsa decemlineata - Mandelinka bramborová

Velikost: 9 - 11 mm
Popis: hlava, hruď a spodek těla rezavě hnědé s černými skvrnami, krovky klenuté, žluté s deseti podélnými pruhy (viz latinské druhové jméno)
Stanoviště: na bramborových polích, ale může se vyskytnout i daleko od nich
Výskyt: hojný druh, od jara do konce podzimu
Potrava: lilkovité rostliny - brambor, potměchuť, blín
Vývoj: samice kladou vajíčka na spodní stranu listů ve skupinkách po 20 až 60, larvy jsou červené s černými skvrnami a během 2-3 týdnů dorůstají až 15 mm, kuklí se v zemi, stádium kukly trvá 3 týdny, má jednu, v teplých oblastech až dvě generace do roka, přezimuje dospělý brouk v půdě
Pozn.: Druh původem z JZ severní Ameriky se postupně rozšířil do celého světa poté, co se v pol. 19. století naučil živit člověkem pěstovanými brambory. K uchycení M. bramborové v Evropě napomohla první světová válka, kdy se její likvidaci nevěnovala pozornost, a se trvale zabydlela ve Francii, odkud se dále šířila na východ. Dnes je běžnou součástí přírody ve většině Evropy.


Mandelinka havezová

Oreina cacaliae - Mandelinka havezová

Velikost: 8 - 11 mm
Popis: modře kovově zbarvená
Stanoviště: především v horách na živných rostlinách
Výskyt: hojný druh
Potrava: zejména starčky


mandelinka

Oreina speciosissima - mandelinka

Velikost: 6,5 - 9 mm
Popis: kovově zbarvené protáhlé tělo
Stanoviště: v horách kolem potoků a cest, kde se vyskytují živné rostliny
Potrava: devětsil a podběl
Vývoj: larvy se vyvíjejí na devětsilu a podbělu


Mandelinka nádherná

Oulema gallaeciana - Kohoutek modrý

Velikost: 3,5 - 5 mm
Popis: celé tělo je modré až modrozelené, na krovkách jsou řady drobných důlků
Stanoviště: louky, pole
Výskyt: hojný druh, od dubna do června
Potrava: obiloviny, trávy
Vývoj: samice kladou asi 100 vajíček, larvy si kolem těla vytvářejí slizovitý obal z exkrementů, v kterém se nakonec i zakuklí, vývoj od vajíčka po dospělce trvá asi 5 týdnů, dospělci přezimují pod listy nebo v půdě


zpět na seznam fotografií | řád brouci | popis čeledi


© Jakub Pechlát 2005-2007, hmyz.net(zavináč)seznam.cz