HMYZ.NET

Fotogalerie - Roháčovití (Lucanidae)

Po kliknutí na fotografii se zobrazí její větší verze.


Roháček kozlík

Dorcus parallelopipedus - Roháček kozlík

Velikost: 20 - 32 mm
Popis: tělo celé černé, obě pohlaví vypadají na rozdíl od R. obecného stejně, mají mohutnou hlavu a silná kusadla
Stanoviště: listnaté a smíšené lesy, žijí na lipách, bucích, jilmech, modřínech, borovicích nebo ovocných stromech
Výskyt: nepříliš hojný
Potrava: brouci se živí mízou stromů
Vývoj: samice kladou vajíčka do půdy, larvy žerou trouchnivějící dřevo, vývoj trvá několik let


Roháč obecný

§ Lucanus cervus - Roháč obecný

Velikost: samec 35 - 75 mm, samice 25 - 50 mm
Popis: samci jsou nápadní brouci, největší v ČR, mají velká kusadla sloužící k bojům o samice, velikost kusadel závisí na kvalitě potravy během vývoje larvy, krovky a kusadla bývají hnědé, hlava a hruď černé, samice mají krovky hnědočerné a nemají "paroží"
Stanoviště: listnaté lesy, druh je vázán na duby
Výskyt: vzácný ohrožený druh, aktivní jsou především za soumraku, dospělci žijí jen několik týdnů
Potrava: brouci sají mízu stromů, larvy se živí trouchnivějícím dřevem
Vývoj: samice klade vajíčka do trouchnivějících dubových pařezů nebo do půdy, vývoj trvá 3-5 let a larvy mohou dorůstat až 10 cm, pro zakuklení si vytvářejí komůrku, líhnou se na podzim, ale komůrku opouštějí až koncem jara


Roháček kovový

Platycerus caprea - Roháček kovový

Velikost: 13 - 16 mm
Popis: vzhledem vzdáleně připomíná střevlíky (ale prozradí ho způsob pohybu, ten střevlíky nepřipomíná), barva je zelená, modrá nebo nafialovělá se zeleným, modrým nebo modročerveným kovovým leskem, lze ho snadno zaměnit s menším druhem P. caraboides, který dorůstá 9 - 13 mm
Stanoviště: střední a vyšší polohy ve smíšených lesích (P. caraboides žije v nižších a středních polohách do cca 750 m n.m.)
Výskyt: nepříliš hojný a ostrůvkovitý výskyt
Potrava: pupeny dubů a buků
Vývoj: larvy se vyvíjejí v trouchnivém dřevě listnatých stromů, hlavně dubů a buků, vývoj trvá 3-4 roky


zpět na seznam fotografií | řád brouci


© Jakub Pechlát 2005-2007, hmyz.net(zavináč)seznam.cz