HMYZ.NET

Fotogalerie - Vrubounovití (Scarabaeidae)

Po kliknutí na fotografii se zobrazí její větší verze.


Chrobák lesní

Geotrupes stercorosus - Chrobák lesní

Velikost: 12 - 19 mm
Popis: modročerný až černý, krovky jemně podélně rýhované
Stanoviště: lesy
Výskyt: hojný druh
Potrava: trus kopytníků
Vývoj: samec a samice staví podzemní hnízdo, to naplní trusem, který slouží jako potrava pro larvy


Nosorožík kapucínek

§ Oryctes nasicornis - Nosorožík kapucínek

Velikost: 20 - 40 mm
Popis: jediný zástupce podčeledi nosorožíků v ČR, samec má na hlavě nahoru směřující dozadu ohnutý roh, samice roh nemá, štít a krovky jsou hnědé, tělo je zespoda rezavě ochlupené
Stanoviště: dubové lesy
Výskyt: vzácný druh, brouci jsou aktivní navečer
Potrava: brouci olizují mízu, larvy se živí trouchnivým dřevem
Vývoj: larvy se vyvíjejí v trouchnivých pařezech, dorůstají až 12 cm, vývoj trvá 2 až 3 roky


Zlatohlávek tmavý

§ Oxythyrea funesta - Zlatohlávek tmavý

Velikost: 8 - 14 mm
Popis: leskle černý s drobnými bílými skvrnami na štítu i krovkách, tělo je bíle ochlupené
Stanoviště: louky a okraje lesů
Výskyt: jen místy hojnější, květen až červenec
Potrava: brouci se živí pylem, nektarem a plody rostlin, larvy kořínky rostlin
Vývoj: larvy se vyvíjejí v zemi, kde požírají kořínky rostlin, vývoj je jednoletý


Listokaz zahradní

Phyllopertha horticola - Listokaz zahradní

Velikost: 8 - 11 mm
Popis: hlava a štít leskle zelenomodré, krovky hnědé, tělo je výrazně ochlupené
Stanoviště: louky, okraje lesů, zahrady, parky
Výskyt: velmi hojný druh
Potrava: brouci ožírají květy květin a keřů, larvy se živí kořeny trav a obilí
Vývoj: samice kladou vajíčka do půdy, kde se vyvíjejí larvy, vývoj je jednoletý


zpět na seznam fotografií | řád brouci | popis čeledi


© Jakub Pechlát 2005-2007, hmyz.net(zavináč)seznam.cz