HMYZ.NET

Celosvětový červený seznam
ohrožených druhů

červený seznam IUCN


Druhy hmyzu žijící v ČR uvedené na celosvětovém červeném seznamu ohrožených druhů, který zpracovává Světový svaz ochrany přírody (IUCN) [ web, červený seznam s vyhledáváním ].

Popis kategorií najdete na zvláštní stránce.

Druhy zákonem chráněné v ČR jsou označeny symbolem § v barvě příslušného stupně ohrožení ( viz Zákonem chráněné druhy hmyzu v ČR ).


kategorie:  VU  zranitený druh (Vulnerable)

§ Cerambyx cerdo - Tesařík obrovský
§ Cucujus cinnaberinus - Lesák rumělkový
§ Dytiscus latissimus - Potápník široký
Epimyrma zaleskyi (=Myrmoxenus ryvouxi) - mravenec
§ Erebia sudetica - Okáč sudetský
§ Graphoderus bilineatus - potápník
Maculinea rebeli - Modrásek Rebelův
Morimus funereus - tesařík
§ Osmoderma eremita - Páchník hnědý
§ Parnassius apollo - Jasoň červenooký
Phyllodesma ilicifolia - Bourovec borůvkový
§ Rosalia alpina - Tesařík alpský
§ Saga pedo - Kobylka sága
Strongylognathus kratochvilli - mravenec

kategorie:  NT  téméř ohrožený druh (Near Threatened)

Carabus intricatus - Střevlík svraštělý (=Střevlík vrásčitý)
§ Formica polyctena - mravenec
§ Formica pratensis - Mravenec trávní
§ Formica rufa - Mravenec lesní
§ Lycaena dispar - Ohniváček černočárný
§ Maculinea alcon - Modrásek hořcový
§ Maculinea arion - Modrásek černoskvrnný
§ Maculinea nausithous - Modrásek bahenní
§ Maculinea teleius - Modrásek očkovaný
Nehalennia speciosa - Šidélko lesklé
§ Ophiogomphus cecilia - Klínatka rohatá

kategorie:  LC  málo dotčený druh (Least Concern)

Aeshna viridis - Šídlo rudonohé
§ Leucorrhinia albifrons - Vážka běloústá
§ Leucorrhinia caudalis - Vážka široká

kategorie: druh, o němž jsou nedostatečné údaje (DD - Data Deficiency)

§ Eriogaster catax - Bourovec trnkový
§ Hypodrias (=Euphydryas) maturna - Hnědásek osikový


zpět na stránku ochrana hmyzu


© Jakub Pechlát 2005-2007, hmyz.net(zavináč)seznam.cz