HMYZ.NET

Červený seznam ohrožených druhů ČR

červený seznam ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vydala v roce 2005 červený seznam bezobratlých v České republice, který je výsledkem pečlivé práce mnoha desítek odborníků a obsahuje několik tisíc druhů hmyzu, které podle kritérií Světového svazu ochrany přírody (IUCN) spadají do některé z kategorií ohrožení. Seznam nepředstavuje právní normu, ale stanovisko odborníků k situaci jednotlivých skupin a druhů. Seznam naznačuje, že některé druhy jsou ve výše uvedené vyhlášce č. 395/1992 Sb. neodůvodněně. Na červeném seznamu jsou například uvedeny i druhy, které se podle nejnovějších poznatků v České republice už nevyskytují. Je mezi nimi i 17 druhů uvedených na vyhlášce (před novelizací v roce 2006) a naopak okolo 10 druhů z vyhlášky je považováno za natolik početné, že v červeném seznamu nejsou.
Postupně se pokusím umístit tento rozsáhlý seznam i na stránky hmyz.net.

Kategorie používané v červených seznamech:

 RE  pro území ČR vymizelý - Regionally Extinct

 CR  kriticky ohrožený - Critically Endangered

 EN  ohrožený - Endangered

 VU  zranitelný - Vulnerable

 NT  téměř ohrožený - Near Threatened

 LC  málo ohrožený - Least Concern

Popis těchto kategorií najdete na zvláštní stránce.


Červený seznam ohrožených druhů hmyzu ČR podle řádů a čeledí

Chvostnatky - 8 druhů
Rybenky - 1 druh
Jepice - 38 druhů
Vážky - 38 druhů
Pošvatky - 53 druhů
Škvoři - 2 druhy
Rovnokřídlí - 22 druhů
Švábi - 1 druh
Kudlanky - 1 druh
Třásnokřídlí - 8 druhů

zpět na stránku ochrana hmyzu


© Jakub Pechlát 2005-2007, hmyz.net(zavináč)seznam.cz