HMYZ.NET
jepice

Červený seznam ohrožených druhů ČR

Jepice (Ephemeroptera)

červený seznam


Jsou uvedeny pouze druhy kategorií  RE ,  CR ,  EN  a  VU .
Zbylé kategorie najdete v publikaci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (viz zdroj uvedený na konci stránky).


kategorie:  RE  pro území ČR vymizelý (Regionally Extinct)

Ametropus fragilis - jepice - čeleď: Ametropodidae
Isonychia ignota - jepice - čeleď: Isonychiidae
Palingenia longicauda - Jepice dlouhochvostá - čeleď: Palingeniidae
Prosopistoma pennigerum - Jepice jezovka - čeleď: Prosopistomatidae

kategorie:  CR  kriticky ohrožený (Critically Endangered)

Baetopus tenellus - jepice - čeleď: Baetidae
Ecdyonurus insignis - jepice - čeleď: Heptageniidae
Ephemera glaucops - jepice - čeleď: Ephemeridae
Ephemerella mesoleuca - jepice - čeleď: Ephemerellidae
Ephoron virgo - jepice poděnka - čeleď: Polymitarcydae
Choroterpes picteti - jepice - čeleď: Leptophlebiidae
Rhithrogena germanica - jepice - čeleď: Heptageniidae

kategorie:  EN  ohrožený (Endangered)

Ephemera lineata jepice - čeleď: Ephemeridae
Ephemerella notata - jepice - čeleď: Ephemerellidae
Heptagenia coerulans - jepice - čeleď: Heptageniidae
Heptagenia longicauda - jepice - čeleď: Heptageniidae
Oligoneuriella rhenana - jepice - čeleď: Oligoneuriidae
Paraleptophlebia werneri - jepice - čeleď: Leptophlebiidae
Rhithrogena landai - jepice - čeleď: Heptageniidae

kategorie:  VU  zranitelný (Vulnerable)

Acentrella inexpectata - jepice - čeleď: Baetidae
Acentrella sinaica - jepice - čeleď: Baetidae
Arthroplea congener - Jepice podivná - čeleď: Arthropleidae
Baetis gemellus - jepice - čeleď: Baetidae
Baetis liebenauae - jepice - čeleď: Baetidae
Baetis pentaphlebodes - jepice - čeleď: Baetidae
Baetis tracheatus - jepice - čeleď: Baetidae
Cercobrachys minutus - jepice - čeleď: Caenidae
Ecdyonurus parahelveticus - jepice - čeleď: Heptageniidae
Ecdyonurus picteti - jepice - čeleď: Heptageniidae
Labiobaetis calcaratus - jepice - čeleď: Baetidae
Metreletus balcanicus - jepice - čeleď: Ameletidae
Nigrobaetis digitatus - jepice - čeleď: Baetidae
Procleon nana - jepice - čeleď: Baetidae
Rhithrogena corcontica - Jepice krkonošská - čeleď: Heptageniidae
Rhithrogena circumtatrica - jepice - čeleď: Heptageniidae
Rhithrogena hercynia - jepice - čeleď: Heptageniidae
Rhithrogena loyolaea - jepice - čeleď: Heptageniidae
Rhithrogena podhalensis - jepice - čeleď: Heptageniidae
Rhithrogena zelinkai - jepice - čeleď: Heptageniidae

zpět na ochrana hmyzu | Červený seznam ČR | řád jepice


© Jakub Pechlát 2005-2007, hmyz.net(zavináč)seznam.cz