HMYZ.NET
rovnokřídlí

Červený seznam ohrožených druhů ČR

Rovnokřídlí (Orthoptera)

červený seznam


Jsou uvedeny pouze druhy kategorií  RE ,  CR ,  EN  a  VU .
Zbylé kategorie najdete v publikaci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (viz zdroj uvedený na konci stránky).


kategorie:  RE  pro území ČR vymizelý (Regionally Extinct)

Acrida ungarica ungarica - Saranče uherská - čeleď: Acrididae
Arcyptera fusca - Saranče pestrá - čeleď: Acrididae
Celes variabilis variabilis - saranče - čeleď: Acrididae
Gampsocleis glabra - kobylka - čeleď: Tettigoniidae
Mecostethus parapleurus parapleurus - saranče - čeleď: Acrididae
Oedaleus decorus decorus - saranče - čeleď: Acrididae
Podisma pedestris pedestris - saranče - čeleď: Catantopidae
Stenobothrus rubicundulus - saranče - čeleď: Acrididae

kategorie:  CR  kriticky ohrožený (Critically Endangered)

Aiolopus thalassinus - saranče - čeleď: Acrididae
Arcyptera microptera microptera - saranče - čeleď: Acrididae
Dociostaurus brevicollis - saranče - čeleď: Acrididae
Oedipoda germanica germanica - saranče - čeleď: Acrididae
Platycleis montana montana - kobylka - čeleď: Tettigoniidae
Ruspolia nitidula nitidula - kobylka - čeleď: Tettigoniidae
Saga pedo - Kobylka sága - čeleď: Tettigoniidae
Tetrix tuerki tuerki - marše - čeleď: Tetrigidae
Polysarcus denticauda - Kobylka zavalitá - čeleď: Tettigoniidae

kategorie:  EN  ohrožený (Endangered)

Omocestus petraeus - saranče - čeleď: Acrididae
Stenobothrus eurasius bohemicus - saranče - čeleď: Acrididae

kategorie:  VU  zranitelný (Vulnerable)

Platycleis vittata - kobylka - čeleď: Tettigoniidae
Poecilimon intermedius - kobylka - čeleď: Tettigoniidae
Miramella alpina alpina - Saranče horská - čeleď: Acrididae

zpět na ochrana hmyzu | Červený seznam ČR | řád rovnokřídlí


© Jakub Pechlát 2005-2007, hmyz.net(zavináč)seznam.cz