HMYZ.NET

Zajímavosti

  • Třída hmyzu čítá asi 1 milion popsaných druhů. Odhaduje se, že dalších 5 až 100 milionů čeká na objevení. Bohužel kvůli činnosti člověka a jejímu vlivu na životní prostředí mnoho z těchto druhů zmizí dříve, než je naše věda objeví a popíše.
  • Hmyz obývá všechny suchozemské biotopy včetně polárních krajin, pouští, solných či jinak chemicky předimenzovaných jezer či pramenů. Jediným biotopem, který hmyz neosídlil, je oceán.
  • Hmyz lze často nalézt v obrovských množstvích. To platí zejména o stěhovavých sarančích. Jedno takové hejno mělo rozlohu 6000 km2, vážilo 44 milionů tun a čítalo 250 000 bilionů jedinců. Rovněž hnízda mravenců a termitů čítají miliony jedinců.
  • Hmyz vyniká také čichem. Například sameček martináče rozezná pach samičky až na 11 km a samička ho produkuje pouze 0,0001 mg.
  • Hmyz je sice malý, ale má velkou sílu. Zatímco průměrný člověk uzvedne asi 80 % vlastní hmotnosti a slon 30 - 50 %, někteří brouci chrobáci dokáží uzvednout až 4000násobek své hmotnosti.
  • Blecha obecná je nejlepším skokanem. Při své velikosti 3 mm dokáže skočit až 330 mm daleko a 200 mm vysoko. Výšku svého těla přitom překoná 130krát a vystaví se přetížení 200 G (trénovaní astronauti zvládnou 10 G).
  • Mezi hmyz patří také velcí jedlíci. Housenka motýla Antheraea polyphemus zkonzumuje v prvních 48 hodinách po vylíhnutí 86000násobek hmotnosti, kterou měla při narození (3 kg vážící kojenec by musel sníst 258 tun jídla).
  • Nejrychlejší při pohybu po zemi jsou brouci svižníci. Dokáží vyvinout rychlost až 60 cm/s (v přepočtu na váhu by závodní kůň musel běžet rychlostí 400 km/h).
© Jakub Pechlát 2005, info(zavináč)hmyz.net