HMYZ.NET

Tykadla hmyzu

Tykadla hmyzu jsou základním smyslovým orgánem, který je umístěn na horní nebo přední straně hlavy. První článek tykadla jej upevňuje k hlavě a jako jediný obsahuje svaly, které umožňují pohyb celého tykadla. Tykadla nejsou pouze hmatovým senzorem, ale také orgánem čichu, a to někdy tak jemným, že jim pro rozpoznání přítomnosti určité látky ve vzduchu stačí pouze několik málo molekul (tato vysoká citlivost je způsobena velkým počtem receptorů, tzv. senzil). Často také umožňují vnímat vlhkost vzduchu tak, že vnímají změny obsahu vodní páry ve vzduchu - tytéž receptory mohou navíc sloužit i k vnímání teploty. Někteří komáři také vnímají tykadly zvuk a mouchy zase umějí pomocí tykadel měřit za letu rychlost větru. Bylo rovněž zjištěno, že hmyz dokáže tykadly vnímat elektrické napětí.

Jak ukazuje následující obrázek, tvary tykadel jsou velmi rozmanité, a to zdaleka neobsahuje všechny typy, s nimiž se lze u hmyzu setkat.

některé typy tykadel hmyzu
typy tykadel

1 - nitkovité
2 - růžencovité
3 - pilovité
4 a 5 - hřebenité
6 - paličkovité (kyjovité)

7 - vějířovité
8 - peříčkovité
9 - osinovité
10 - lomené
11 - mečovité

zpět na anatomii


© Jakub Pechlát 2007, hmyz.net(zavináč)seznam.cz