1. díl - Význačná třída

Tento první seriál článků zahájíme poněkud filozoficky pojatým článkem o nepostradatelnosti hmyzu v přírodě. Někdo si může myslet, že by bez hmyzu bylo na světě lépe, ale jak si brzy ukážeme, význam a pestrost hmyzu z něj bez nadsázky dělají vládce naší planety.

zemeMy lidé jsme natolik sebestředným druhem, že zřídkakdy uznáme nebo oceníme důležitost ostatních organizmů žijících v našem prostředí. Naše pokročilá věda a technologie nám daly dosud nevídanou kontrolu nad fyzickým prostředím a výsledkem je, že jsme začali přeceňovat svůj význam v přírodě. I když jsme se naučili používat nástroje, přehrazovat řeky, zarovnávat hory a využívat atomovou energii, pořád jsme závislí na matce přírodě a její schopnosti udržovat naše prostředí stabilní a zdravé. V dramatu přírody, které se kolem nás neustále odehrává, máme opravdu jen malou roli. Kdyby lidé náhle ze Země zmizeli, nedošlo by k žádné ekologické katastrofě, hromadnému vymírání druhů a nikdo náš by odchod neoplakával. Pozůstatky po lidské civilizaci by brzy pohltila vegetace, lesy by znovu pokryly naše města a život by šel dál, stejně jako tomu bylo po miliony let, než si první předchůdci člověka začali uvědomovat plynutí času. Je smutnou skutečností, že Zemi by bylo bez člověka nejspíš lépe.

Jednoduše řečeno, život jak ho známe, existuje na naší planetě díky globálnímu cyklu produkce a spotřeby, který závisí téměř zcela na zelených rostlinách jako prvotních producentech a hmyzu jako prvotních konzumentech. Pokud jde o pestrost forem a četnost, zastiňují tyto dvě formy života všechny ostatní mnohobuněčné organizmy. Svým přežitím závisejí jedna na druhé a tvoří jádro veškerých suchozemských a sladkovodních ekosystémů. Bez zelených rostlin a organických molekul, které vyrábějí během procesu fotosyntézy, by všechen zvířecí život zahynul hlady. Bez hmyzu a dalších rozkladačů by zelené rostliny brzy vyčerpaly zásoby živin a organická hmota by se hromadila v podobně hnijících hromad a mnoho druhů kvetoucích rostlin by vymřelo kvůli nedostatku opylovačů.

Svým způsobem tak za svou existenci vděčíme zástupcům světa hmyzu, tvorům, kterých se často bojíme nebo jimi pohrdáme. Vynakládáme nemalé zdroje na vypuzení těchto živočichů z každé stránky našeho života, ale skutečnost je taková, že si nelze ani na chvíli myslet, že bychom snad mohli přežít bez nich. To oni činí náš svět obyvatelným. Jako miniaturní služky a komorníci vykonávají neúnavně a efektivně úklidové funkce matky přírody. Nic jiného, žádné zvíře, žádná rostlina, ani nic neživého, je nemůže nikdy nahradit. A právě kvůli své pestrosti, své všudypřítomnosti, svému ekologickému významu a svému dopadu na ostatní formy života, je hmyz skutečně význačnou třídou.