TrichopteraPočet druhů na světě (v ČR): 8000 (250)

Délka těla: 1,5 až 40 mm, rozpětí křídel do 60 mm

Znaky: Malý až středně velký hmyz se zakrnělým ústním ústrojím, které mu umožňuje nanejvýš přijímat tekutiny. Mají dva páry křídel pokryté chloupky a štětinkami, případně šupinkami, které se však liší od šupin motýlích křídel. Zbarvení je nevýrazné, šedé či žluté, přední křídla bývají tmavší než zadní. V klidu skládají křídla střechovitě na zadeček. Kromě složených očí mívají i tři jednoduchá očka. Tykadla jsou dlouhá nitkovitá.

Stanoviště: Žijí v blízkosti tekoucích i stojatých vod. Larvy se vyvíjejí ve vodě.

Způsob života: Aktivní jsou většinou v noci, létají na kratší vzdálenosti. Při letu mávají oběma páry křídel současně.

Potrava: Pokud dospělci přijímají potravu, živí se nektarem nebo vodou. Larvy jsou býložravé nebo loví plankton či larvy jiného hmyzu.

Rozšíření (výskyt): celosvětový

Rozmnožování a vývoj: Vývoj je proměna dokonalá. Páření probíhá nejčastěji za soumraku, buď jednotlivě, anebo dochází k rojení samců, případně obou pohlaví. Samice kladou vajíčka ve skupinách obalených zvláštní rosolovitou látkou, a to do vody nebo na rostliny či předměty vyčnívající z vody. Počet vajíček se pohybuje v rozmezí od několika desítek až po jeden tisíc.

Larvy se vyvíjejí ve sladké vodě, častěji tekoucí, méně často ve stojaté (existují i výjimky, které se vyvíjejí ve slané vodě, případně na souši). Larvy mají silné kousací ústrojí a snovací žlázy. Předníma nohama chytají dravé larvy kořist. Na konci zadečku mají drápky k přidržování. Většina larev dýchá žábrami, některé pokožkou. Rozeznáváme dva typy larev, jeden typ si vytváří schránky ze zrnek písku, ulit měkkýšů a dalšího materiálu, jejichž základem je pouzdro upředené pomocí snovacích žláz. Druhý typ žije volně, případně si upřede útvar sloužící jako úkryt nebo past na kořist. Larvy procházejí 5-7 stádii, jejich vývoj trvá až 11 měsíců.

Před kuklením larvy schránku připoutají k podkladu, larvy žijící volně si vytvoří kukelní schránku. Kukla má žábry a je pohyblivá. Má některé zvláštní orgány sloužící k zajištění přívodu čerstvé vody k dýchání. Stádium kukly trvá obvykle dva týdny. Pak se kukla uvolní ze schránky a vyplave na hladinu, případně vyleze na předměty vyčnívající z vody. Dospělec se líhne za soumraku nebo v noci.

Taxonomie řádu: 43 čeledí