MegalopteraPočet druhů na světě (v ČR): 300 (3)

Délka těla: do 75 mm, rozpětí křídel až 150 mm

Znaky: Nejprimitivnější řád hmyzu s proměnou dokonalou. Protáhlé, relativně měkké tělo je zřetelně rozčleněno na hlavu, hruď a zadeček. Hruď je velká. Dva páry stejně velkých křídel jsou v klidu střechovitě složeny nad tělem, odtud název řádu. Žilnatina křídel je složitá. Zbarvení těla je nevýrazné, hnědé či hnědošedé.

Stanoviště: v okolí vod na vegetaci

Způsob života: Střechatky létají pomalu a těžkopádně, proto se zdržují v okolí vod. Samci některých druhů mají velká kusadla, která používají v soubojích o samici anebo k jejímu přidržování při páření.

Potrava: Dospělci nepřijímají potravu, larvy žijící ve vodě jsou dravé.

Rozšíření (výskyt): celosvětový

Rozmnožování a vývoj: Rozmnožování je pohlavní. K páření dochází na vegetaci. Samice kladou několik set až několik tisíc vajíček na rostliny nad vodní hladinou nebo na kameny blízko vody. Larvy žijí buď na dně tekoucích vod přichycené pomocí zvláštních váčků anebo se volně pohybují ve stojatých vodách a loví různé živočichy. K dýchání jim slouží vzdušnicové žábry. Larvy procházejí 10-11 stádii, vývoj trvá jeden až dva roky. Před zakuklením opouští larva vodu a vytváří si komůrku v půdě nebo pod kameny. Kukla je pohyblivá a před vylíhnutím opustí komůrku a vylézá na povrch.

Taxonomie řádu: 2 podřády (Sialina - střechatky a Corydalina - velestřechatky) a 2 čeledi