ZygentomaPočet druhů na světě (v ČR): 370 (4)

Délka těla: do 12 mm

Znaky: Bezkřídlý hmyz s protáhlým, zploštělým, šupinkami pokrytým tělem s jednoduchým ústním ústrojím a malýma, daleko rozestavenýma složenýma očima. Jednoduchá očka zpravidla chybí. Některé druhy jsou slepé. Tři štěty na konci zadečku jsou zhruba stejně dlouhé a oproti chvostnatkám mají zadečkové ostny napomáhající pohybu jen na posledních dvou zadečkových článcích. Vzhledem jsou rozmanitější než chvostnatky.

Stanoviště: Pod kůrou, v hrabance, v jeskyních, v lidských obydlích, některé druhy také v hnízdech ptáků, mravenců či termitů. Některé druhy žijí na chladných a vlhkých místech, jiné na teplých a suchých.

Způsob života: Aktivní jsou v noci a za soumraku. Rychle běhají.

Potrava: Všežravci, druhy žijící u člověka se živí škrobem, vazbami knih, lepidlem na tapety, tkaniny apod.

Rozšíření (výskyt): celosvětový, především v teplejších oblastech

Rozmnožování a vývoj: Samci v přítomnosti samic vylučují pouzdro obsahující spermie (tzv. spermatofor), který samice sbírají. Vajíčka pak kladou ve snůškách po 1 až 33. Larvy se líhnou po 10 až 60 dnech bez šupinek a jen z částí zadečkových ostnů. Šupinky se objevují po třetím svlékání. Pohlavní dospělosti dosahují po 2 až 36 měsících. Dospělé rybenky se dále svlékají (během dospělého života až 50x), mezi dvěma svlečeními kladou vajíčka vždy jedenkrát. Dožívají se až sedmi let.

Taxonomie řádu: 4 čeledi