IsopteraPočet druhů na světě (v ČR): 2750 (0)

Délka těla: dělníci a vojáci 2 až 14 mm, královny až 110 mm

Znaky: Světlý hmyz s kousacím ústním ústrojím a krátkými tykadly. Okřídlení jedinci mají dva páry dlouhých blanitých křídel. Stavba těla se dále liší podle kasty:

1) dělníci jsou bezkřídlí, mají měkké tělo, jsou sterilní, oči mohou být zakrnělé nebo chybět

2) vojáci jsou bezkřídlí, hlavu mají větší, tvrdší a modifikovanou (např. velká kusadla, nebo hlava protažená do jakéhosi rohu, z kterého vystřikují jedovatou látku), jsou sterilní, oči mohou být zakrnělé nebo chybět

3) král a královna, tj. jedinci schopní rozmnožování, tělo je tvrdé jako u běžného hmyzu (tzv. plná sklerotizace), v době rojení mají dva páry křídel, královnám se při kladení vajíček značně roztáhne zadeček

Stanoviště: V hnízdech vytvářených v půdě a ve dřevě, lze je rozdělit do tří skupin. Hnízda v odumřelých stromech nebo pařezech se systémem chodeb a komůrek, potrava je uvnitř hnízd. Podzemní hnízda s chodbami a tunely, které vedou ke zdrojům potravy. Nadzemní velká hnízda z hlíny, slin a trusu, z nichž vedou chodby do podzemí ke zdrojům potravy.

Způsob života: Všekazi jsou společenský hmyz žijící v koloniích, v nichž jsou jedinci rozděleni do několika kast. Zpravidla to jsou dělníci, vojáci, král a královna.

Potrava: Organické látky rostlinného původu, dřevo, tráva a také houby a trus býložravců. Všechny druhy dovedou trávit celulózu (s pomocí bakterií žijících v jejich trávicím ústrojí).

Rozšíření (výskyt): pouze tropy a subtropy

Rozmnožování a vývoj: Po rojení okřídlených jedinců dochází k odlomení křídel a poté ke kopulaci v komůrce, kterou si vybudují král s královnou a která se poté stává základem nového hnízda. Po několika týdnech samice začíná klást vajíčka. Ve starších a větších hnízdech se královna stává "továrnou" na vajíčka, enormně se jí zvětší zadeček a je schopná klást až tisíce vajíček denně, která jsou odnášena do zvláštní komůrky, kde se líhnou nymfy. Délka vývoje a počet vývojových stádií závisí na kastě. Sterilní kasty mívají méně stádií. V prvním stádiu jsou všechny nymfy schopné stát se jakoukoli kastou. Její určení je dáno feromony, kvalitou potravy a také hmatovými stimuly při kontaktu s ostatními členy kolonie. Vývoj je proměna nedokonalá.

Taxonomie řádu: 7 čeledí