3. díl - Škůdci nebo spojenci

Řada lidí považuje hmyz za obtížný a škodlivý. To je ale subjektivní pohled člověka, který na tom často nese hlavní díl viny. Kdyby nám tak mohl hmyz říct, jak to vidí ze svého pohledu…

art004Vzhledem k tomu, že hmyz ovládá všechna suchozemská prostředí, kde může žít člověk, je obvykle naším hlavní soupeřem v boji o potravu, dřevo a další přírodní zdroje. Má přímý dopad na zemědělskou výrobu, protože konzumuje listy rostlin, saje rostlinné šťávy, okusuje kořeny, stonky a listy a šíří rostlinné patogeny. Živí se přírodními vlákny, ničí dřevěné části staveb, ukrajuje ze zásob obilí a urychluje proces rozkladu. Hmyz má také významný vliv na zdraví lidí a hospodářských zvířat, protože je obtížný, kouše, bodá a přenáší nemoci.

Ekonomický dopad hmyzu se měří nejen tržní hodnotou výrobků, které zničí, a výší způsobených škod, ale také objemem prostředků, které se vynakládají na prevenci a boj se škůdci. I když výši ztráty v podstatě vyčíslit nelze, zvlášť když se do ní zahrnou i škody na lidském zdraví, ekonomové se v zásadě shodují, že hmyz zkonzumuje nebo zničí asi desetinu hrubého národního produktu ve vyspělých a až čtvrtinu v některých rozvojových zemích.

art015I přes tyto obrovské škody, které hmyz působí, by nebylo oprávněné ho považovat za nepřítele, který se nás snaží připravit o potravu a živobytí. Jsou mezi nimi i důležití spojenci, na nichž závisí naše úsilí udržet životní prostředí čisté a produktivní. Bezpočtem způsobů přispěl hmyz k utváření lidských kultur a civilizací, poskytuje unikátní přírodní suroviny, reguluje populace mnoha potenciálně škodlivých druhů, zbavuje nás odpadu, pohřbívá mrtvé živočichy a recykluje organické živiny. Málokdy si uvědomujeme, jaký by byl náš život bez hmyzu a jak moc na něm závisí naše přežití. Budeme-li parafrázovat Williama Shakespeara, "Zlo, které hmyz činí, jej přežije a dobro často zmizí s jejich vnější kostrou".

© John R. Meyer, North Carolina State University – použito se svolením autora
© překlad Jakub Pechlát, 2006 – šíření textu možné jen s písemným souhlasem