Dodatek I. - Forenzní entomologie

Nejen ti, kdo se zajímají o kriminalistiku, se už možná setkali s pojmem forenzní (soudní) entomologie. Pojďme si tento poměrně mladý obor přiblížit na modelovém případě.

policejní páskaZa teplého slunečného dne je hmyz obvykle tím prvním, kdo dorazí na místo násilného trestného činu. Do několika minut po smrti oběti se objeví bzučivky (čeleď Calliphoridae) přilákané čerstvým tělem, do jehož otevřených zranění a tělních dutin (očí, nosu a úst) začnou klást vajíčka. Larvy se vylíhnou během jednoho až tří dnů, živí se měkkými tkáněmi a rychle rostou. Jelikož každý druh bzučivek má charakteristickou rychlost růstu danou teplotou, můžeme larvy považovat za živé stopky, které se spustí brzy po smrti oběti. Soudní entomologové se naučili tyto stopky číst tak, že určí hmyz přítomný na oběti a jak daleko pokročil ve svém vývoji. S dobrými záznamy o okolní teplotě lze čas, který uplynul od smrti oběti, spočítat s přesností na hodiny, a to i v případě, že k úmrtí došlo před dvěma až třemi týdny.

Kromě časového údaje mohou larvy much pomoci odhalit i další důležité informace o činu:

- zranění: Larvy bzučivek se nedokážou dostat skrze neporušenou kůži. Najdou-li se v hrudi nebo na zadní straně těla, je možné, že oběť utrpěla střelnou nebo bodnou ránu.

- pohyb: Jelikož místní podmínky (slunce nebo stín, město nebo venkov) ovlivňují to, jaké druhy tělo osídlí, dá se usuzovat, zda se s tělem po smrti hýbalo.

- toxikologie: Drogy nebo toxiny z těla se dají zjistit v tělech larev i poté, kdy je tělo pro účely toxikologického rozboru už v příliš pokročilém stádiu rozkladu.

Jak postupuje rozklad těla, prochází jednotlivými stádii, z nichž každé je spojeno s jiným typem druhů hmyzu. Konkrétní druhy se mohou lišit v různých zemích a v různých ročních obdobích, ale základní schéma je natolik stabilní, že může vyšetřovatelům poskytnout údaj o době, která uplynula od smrti oběti. Brzy po úmrtí (1-3 dny) se objevují bzučivky, na těle najdeme mnoho vajíček a jen několik malých larev. Později se v těle začnou množit bakterie a další mikroorganizmy, které produkují plyny, jimiž se začnou plnit tělní dutiny a tělo se začne nafukovat. Toto stádium trvá tak dlouho, než se larvy dostanou do dutin a plyny uvolní (3-5 dnů). Jakmile se mrtvola zhroutí, začne období tzv. aktivního rozkladu. Tehdy se objevují červi, další mouchy, mravenci, brouci mrchožrouti. Když zkonzumují většinu měkkých tkání, tělo přejde do stádia pokročilého rozkladu. Hmyzu ubude co do počtu, ale zvýší se pestrost druhů: početní jsou kožojedi (Dermestidae), mravenci, mouchy z čeledi sýrohlodkovití (Piophilidae) a také roztoči. Nakonec tělo vyschne a zůstanou kosti, na nichž mohou žít mravenci a roztoči až po dobu 2-3 let.

© John R. Meyer, North Carolina State University – použito se svolením autora
© překlad Jakub Pechlát, 2007 – šíření textu možné jen s písemným souhlasem