CericonPočet druhů na světě (v ČR): 30 000 (cca 230)

Délka těla: až cca 200 mm (v ČR do 60 mm)
největší na světě je Titanus giganteus, největší v ČR je Tesařík zavalitý (Ergates faber)

Znaky: Tesaříkovití brouci mají více či méně protáhlé tělo. Krovky kryjí celý zadeček. Typická bývají dlouhá tykadla, někdy až 4x delší než tělo. Samci mívají tykadla delší než samice. Čeleď je to ale velmi pestrá, takže lze nalézt i druhy se spíše válcovitým tělem, zkrácenými krovkami či krátkými tykadly. Zbarvení těla je velmi různorodé od nevýrazně černě či hnědě zbarvených druhů přes kovově zelené či modré až po červené, žluté nebo různě strakaté variace. Některé druhy mají výstražné žlutočerné zbarvení napodobující blanokřídlý hmyz. Končetiny bývají buď delší a štíhlejší nebo kratší a silnější.

Stanoviště: Žijí především v lesích, méně často v křovinách.

Způsob života: Dospělci jsou aktivní zpravidla ve dne nebo za soumraku, kdy vyhledávají potravu. Mnoho druhů umí vydávat vrzavé zvuky třením štítu o základy krovek. U některých druhů dochází k bojům samců o území.

Potrava: Býložravci, larvy se živí zejména mrtvým nebo odumírajícím dřevem (výjimečně i živým), k jehož trávení jim pomáhají střevní bakterie. Dospělci vyhledávají pyl nebo nektar květů, případně okusují květy, listy nebo kůru rostlin. U některých druhů však dospělí brouci nepřijímají potravu.

Rozšíření (výskyt): celosvětový, největší druhové bohatství je v tropech

Rozmnožování a vývoj: Samice kladou vajíčka jednotlivě zpravidla na poškozené nebo odumřelé stromy a keře, často do jamky nebo rýhy, kterou ve dřevě vykousnou. Larvy tesaříků jsou si navzájem velmi podobné, jsou bělavé s malou hlavou, válcovité nebo zploštělé, s krátkýma nohama nebo beznohé. Dřevní hmotu larvy tráví s pomocí střevních bakterií, které se do nich dostanou, když sežerou vaječnou skořápku. Na vajíčka se bakterie dostanou při jejich kladení z útrob samice. Délka vývoje závisí na kvalitě potravy. Menší druhy se vyvíjejí 1-2 roky, větší 3-5 let. V extrémních případech to může být 10 let i déle. V souvislosti s délkou vývoje kolísá i počet vývojových stádií. Larvy se kuklí v chodbách nebo pod kůrou, někdy ve zvláštní oválné komůrce.

Příklad druhů v ČR:
Tesařík čtyřskvrnný (Pachyta quadrimaculata)
Tesařík černošpičký (Stenurella melanura)
Tesařík skvrnitý (Rutpela maculata)
Tesařík obecný (Corymbia rubra)
Kozlíček smrkový (Monochamus sutor)