NymiconPočet druhů na světě (v ČR): 5 000 (41)

Rozpětí křídel: až 200 mm (v ČR do 85 mm)
největší na světě je Morpho hecuba, největší v ČR je § Bělopásek topolový (Limenitis populi)

Znaky: Zástupci této čeledi bývají spíše větší motýli. Typické jsou pro ně zakrnělé končetiny prvního páru, které se podobají kartáčům a motýli je nepoužívají k chůzi. Tykadla jsou kyjovitá, tj. na konci rozšířená. Vrchní strana křídel bývá pestřeji zbarvená, zatímco spodní nenápadně, aby byl motýl, když složí křídla, nebyl snadno viděn. Rozeznáváme několik skupin: babočky, hnědásky, perleťovce, batolce a bělopásky. Perleťovci se vyznačují světlými - perleťovými - skvrnami na spodní straně křídel. Na svrchní straně se mohou podobat s některými hnědásky, ti ale bývají tmavší a menší. Na křídlech samců batolců lze zase vidět modrý nebo fialový kovový lesk.

Stanoviště: Otevřená krajina, okraje lesů a paseky. Některé druhy se vyskytují v horách až do nadmořské výšky přes 2000 m.

Aktivita: Aktivní jsou ve dne.

Potrava: Housenky jsou často polyfágní, tj. v potravě nejsou příliš vybíravé a živí se více druhy rostlin. Motýli rádi sají na bodlákovitých i jiných rostlinách a také na spadlém a hnijícím ovoci.

Rozšíření (výskyt): celosvětový, největší druhové bohatství je v tropech

Rozmnožování a vývoj: Samice kladou vajíčka jednotlivě nebo ve skupinách na rostliny nebo do jejich blízkosti. Housenky jsou buď lysé a vpředu i vzadu se jejich tělo zúžuje a na hlavě mají dva "rohy", kterými připomínají slimáky (batolci) anebo jsou válcovité s několika řadami trnovýtých výběžků (babočky, perleťovci a hnědásci). Bělopásci mají housenky s několika výběžky na hrudi. U některých druhů žijí housenky ve skupinách. Kuklí se na rostlinách, zavěšeny hlavou dolů. Kukly mají často různé trny či výběžky a také lesklé kovové skvrny. Přezimují housenky, kukly nebo dospělci, v závislosti na druhu. V ČR mívá řada druhů dvě generace do roka.

Druhy v ČR:
podčeleď Nymphalinae:
Babočka admirál - Vanessa atalanta
Babočka bílé C - Polygonia c-album
§ Babočka bílé L - Nymphalis vau-album
Babočka bodláková - Vanessa cardui
Babočka jilmová - Nymphalis polychloros
Babočka kopřivová - Aglais urticae
Babočka osiková - Nymphalis antiopa
Babočka paví oko - Inachis io
Babočka síťkovaná - Araschnia levana
Babočka vrbová - Nymphalis xanthomelas
Hnědásek černýšový - Melitaea aurelia
Hnědásek diviznový - Melitaea phoebe
Hnědásek chrastavcový - Euphydryas aurinia
Hnědásek jitrocelový - Melitaea athalia
Hnědásek jižní - Melitaea trivia
Hnědásek kostkovaný - Melitaea cinxia
Hnědásek květelový - Melitaea didyma
§ Hnědásek osikový - Euphydryas maturna
Hnědásek podunajský - Melitaea britomartis
Hnědásek rozrazilový - Melitaea diamina

podčeleď Apaturinae:
§ Batolec červený - Apatura ilia
§ Batolec duhový - Apatura iris

podčeleď Heliconiinae:
Perleťovec červený - Argynnis pandora
Perleťovec dvanáctitečný - Boloria selene
Perleťovec dvouřadý - Brenthis hecate
Perleťovec fialkový - Boloria euphrosyne
Perleťovec kopřivový - Brenthis ino
Perleťovec maceškový - Argynnis niobe
Perleťovec malý - Issoria lathonia
§ Perleťovec mokřadní - Boloria eunomia
Perleťovec nejmenší - Boloria dia
Perleťovec ostružinový - Brenthis daphne
Perleťovec prostřední - Argynnis adippe
Perleťovec severní - Boloria aquilonaris
Perleťovec stříbropásek - Argynnis paphia
Perleťovec velký - Argynnis aglaja

podčeleď Limenitinae:
§ Bělopásek dvouřadý - Limenitis camilla
§ Bělopásek hrachorový - Neptis sappho
§ Bělopásek jednořadý - Limenitis reducta
§ Bělopásek tavolníkový - Neptis rivularis
§ Bělopásek topolový - Limenitis populi