LyciconPočet druhů na světě (v ČR): 6 000 (48)

Rozpětí křídel: až 50 mm (v ČR do 40 mm)
největší druh v ČR nelze přesně určit, několik druhů dosahuje rozpětí 40 mm

Znaky: Malí motýli s kyjovitými tykadly. Mají úzké, lysé, černě zbarvené oči. Chodidlo prvního páru nohou je u samečků přeměněno v srpovitý útvar. Rozeznáváme několik skupin: modrásky, ohniváčky a ostruháčky. Zvláštní skupinou jsou také pestrobarvci, ale z nich se v ČR vyskytuje jediný druh. Samci modrásků jsou na svrchní straně křídel modří, samice obvykle hnědé. Samci ohniváčků mají svrchní stranu křídel ohnivě zbarvenou s vysokým leskem, samice jsou málo lesklé s černohnědou kresbou. Ostruháčci mají na zadních křídlech malé ostruhy. Na svrchní straně křídel bývají hnědí, někdy s fialovým odleskem.

Stanoviště: Otevřená krajina, okraje lesů, paseky, řídké lesy aj. v závislosti na druhu. Některé druhy se vyskytují v horách až do nadmořské výšky přes 1500 m.

Aktivita: Aktivní jsou ve dne.

Potrava: Housenky se živí především vikvovitými rostlinami (modrásci), šťovíky (ohniváčci) nebo listnatými stromy a keři (ostruháčci), některé druhy nejsou příliš vybíravé.

Rozšíření (výskyt): celosvětový, největší druhové bohatství je v tropech

Rozmnožování a vývoj: Samice kladou vajíčka jednotlivě nebo ve skupinách na živné rostliny. Housenky jsou široké, ploché, s malou hlavou, kterou mohou zatáhnout do prvního hrudního článku. Jsou krátce obrvené. Žijí poměrně skrytě, někdy i uvnitř rostlin. U řady druhů modrásků je život housenek svázán s mravenci, často tráví část života přímo v mraveništi. Tam se některé mohou živit larvami a kuklami mravenců. Kuklí se v půdě nebo v mraveništi. Ostruháčci se kuklí na rostlinách v opaskové kukle. Některé druhy mají v ČR dvě generace za rok.

Druhy v ČR:
- podčeleď Riodininae
Pestrobarvec petrklíčový - Hamearis lucina

- podčeleď Lycaeninae
Ohniváček celíkový - Lycaena virgaureae
§ Ohniváček černočárný - Lycaena dispar
Ohniváček černokřídlý - Lycaena phlaeas
Ohniváček černoskvrnný - Lycaena tytirus
Ohniváček janovcový - Lycaena thersamon
Ohniváček modrolemý - Lycaena hippothoe
Ohniváček modrolesklý - Lycaena alciphron
§ Ohniváček rdesnový - Lycaena helle

- podčeleď Theclinae
Ostruháček březový - Thecla betulae
Ostruháček česvinový - Satyrium ilicis
Ostruháček dubový - Neozephyrus quercus
Ostruháček jilmový - Satyrium w-album
Ostruháček kapinicový - Satyrium acaciae
Ostruháček ostružiníkový - Callophrys rubi
Ostruháček švestkový - Satyrium pruni
Ostruháček trnkový - Satyrium spini

- podčeleď Polyommatinae
§ Modrásek bahenní - Maculinea nausithous
Modrásek bělopásný - Aricia eumedon
Modrásek cizokrajný - Lampides boeticus
Modrásek černočárný - Pseudophilotes baton

Modrásek černolemý - Plebeius argus
§ Modrásek černoskvrnný - Maculinea arion
Modrásek čičorkový - Cupido alcetas
Modrásek hnědoskvrnný - Polyommatus daphnis
§ Modrásek hořcový - Maculinea alcon
Modrásek jehlicový - Polyommatus icarus
Modrásek jetelový - Polyommatus bellargus
Modrásek komonicový - Polyommatus dorylas
Modrásek kozincový - Glaucopsyche alexis
Modrásek krušinový - Celastrina arguiolus
Modrásek lesní - Cyaniris (Polyommatus) semiargus
Modrásek ligrusový - Polyommatus damon
Modrásek nejmenší - Cupido minimus
Modrásek obecný - Plebeius idas
§ Modrásek očkovaný - Maculinea teleius
Modrásek podobný - Plebeius argyrognomon
Modrásek pumpavový - Aricia artaxerxes
Modrásek rozchodníkový - Scolitantides orion
§ Modrásek stepní - Polyommatus eroides
Modrásek stříbroskvrnný - Vacciniina (Plebeius) optilete
Modrásek štírovníkový - Cupido argiades
Modrásek tolicový - Cupido decoloratus
Modrásek tmavohnědý - Aricia agestis
Modrásek ušlechtilý - Polyommatus amandus
Modrásek vičencový - Polyommatus thersites
Modrásek vikvicový - Polyommatus coridon
Modrásek východní - Pseudophilotes vicrama