StaiconPočet druhů na světě (v ČR): 29 000 (cca 1400)

Délka těla: 0,5 až 40 mm (v ČR do 32 mm)
největší v ČR je Drabčík smrdutý (Staphylinus olens)

Znaky: Drabčíci jsou typičtí nápadně zkrácenými krovkami, které jen zčásti kryjí velmi pohyblivý zadeček. Pod krovkami jsou komplikovaně složená blanitá křídla. Tělo je protáhlé a válcovité. U některých druhů je povrch pokryt barevnými chloupky. Barva může být nenápadná anebo naopak výrazná (např. červená) či s kovovým leskem. Hlava nese výrazná kusadla a nepříliš dlouhá tykadla.

Stanoviště: Obývají většinou vlhká místa, žijí pod listy, v humusu, v trouchu, v houbách. Nalezneme je i na uhynulých živočiších, v hnízdech ptáků, v úkrytech savců a řada druhů žije také v hnízdech sociálního hmyzu (mravenců, termitů).

Způsob života: Brouci jsou aktivní jak ve dne tak v noci. Menší druhy obvykle ve dne, větší v noci. Jsou velmi pohybliví a dobře létají.

Potrava: Většinou jde o predátory, ale část druhů jsou mrchožrouti anebo býložravci.

Rozšíření (výskyt): celosvětový

Rozmnožování a vývoj: Samice kladou vajíčka do půdy nebo do hub či do listí. Larvy jsou velmi pohyblivé a živí se stejnou potravou jako dospělci. Procházejí třemi vývojovými stádii. Drabčíci mají jednu generaci do roka. U některých druhů se vyskytuje péče o potomstvo.

Příklad druhů v ČR:
Drabčík páskovaný (Creophilus maxillosus)
Drabčík zdobený (Staphylinus caesareus)
drabčík Paederus litoralis
Drabčík smrdutý (Staphylinus olens)
Drabčík kovolesklý (Philonthus cyanipennis)