1. díl - Význačná třída

Tento první seriál článků zahájíme poněkud filozoficky pojatým článkem o nepostradatelnosti hmyzu v přírodě. Někdo si může myslet, že by bez hmyzu bylo na světě lépe, ale jak si brzy ukážeme, význam a pestrost hmyzu z něj bez nadsázky dělají vládce naší planety.

Na našich stránkách najdete různé seznamy chráněných a ohrožených druhů hmyzu. Pojďme si povědět více o tom, jak se dá vlastně chránit hmyz.

Zamysleli jste se někdy nad jmény hmyzu, kde se vzala, co znamenají a jak vznikla? Zde jsou výsledky pátrání na toto téma.

Předně je třeba si uvědomit, že mnohá pojmenování hmyzu se objevila ještě dávno předtím, než Carl Linné zavedl v 18. století systém vědeckého názvosloví pro organizmy. Celou řadu jmen lze totiž vysledovat až k praslovanštině a dávným indoevropským základům. Odborné české názvosloví, které známe nyní, zčásti přejalo tato již mezi lidmi zažitá pojmenování a k nim se pak přidávala další jména vytvořená uměle.