Do kategorie denních motýlů se běžně řadí tyto čeledi vyskytující se v ČR: Babočkovití, Běláskovití, Modráskovití, Okáčovití, Otakárkovití a Soumračníkovití. Dohromady jde o pouhých asi 160 druhů z celkového počtu okolo 2700 druhů motýlů žijících v ČR. A právě ze zástupců uvedených šesti čeledí byly vybrány druhy, u nichž se lze setkat s údajem, že rozpětí jejich křídel dosahuje 6,5 a více centimetrů. Různé zdroje uvádějí různé údaje o maximálním zjištěném rozpětí, ale shodují se, že uvedené druhy jsou našimi největšími druhy denních motýlů. Seřazeny jsou proto abecedně s obvykle uváděným rozpětím křídel.

Babočka osiková
Babočka osiková / Nymphalis antiopa

čeleď: Babočkovití (Nymphalidae)

Rozpětí křídel: 55 - 75 mm

Batolec duhový
Batolec duhový / Apatura iris

čeleď: Babočkovití (Nymphalidae)

chráněný druh - kategorie ohrožený druh

Rozpětí křídel: 55 - 65 mm

Bělásek ovocný  
Bělásek ovocný / Aporia crataegi

čeleď: Běláskovití (Pieridae)

Rozpětí křídel: 50 - 65 mm

Bělásek zelný  
Bělásek zelný / Pieris brassicae

čeleď: Běláskovití (Pieridae)

Rozpětí křídel: 50 - 65 mm

Bělásek topolový  
Bělopásek topolový / Limenitis populi

čeleď: Babočkovití (Nymphalidae)

chráněný druh - kategorie ohrožený druh

Rozpětí křídel: 65 - 80 mm

Jasoň červenooký  
Jasoň červenooký / Parnassius apollo

čeleď: Otakárkovití (Papilionidae)

chráněný druh - kategorie kriticky ohrožený druh

Rozpětí křídel: 65 - 75 mm

Okáč medyňkový  
Okáč medyňkový / Hipparchia fagi

čeleď: Okáčovití (Satyridae)

Rozpětí křídel: 60 - 70 mm

Okáč voňavkový  
Okáč voňavkový / Brintesia circe

čeleď: Okáčovití (Satyridae)

Rozpětí křídel: 55 - 65 mm

Otakárek fenyklový
Otakárek fenyklový / Papilio machaon

čeleď: Otakárkovití (Papilionidae)

chráněný druh - kategorie ohrožený druh

Rozpětí křídel: 50 - 75 mm

Otakárek ovocný
Otakárek ovocný / Iphiclides podalirius

čeleď: Otakárkovití (Papilionidae)

chráněný druh - kategorie ohrožený druh

Rozpětí křídel: 50 - 70 mm

Perleťovec červený
Perleťovec červený / Pandoriana pandora

čeleď: Babočkovití (Nymphalidae)

Rozpětí křídel: 60 - 70 mm

Perleťovec stříbropásek
Perleťovec stříbropásek / Argynnis paphia

čeleď: Babočkovití (Nymphalidae)

Rozpětí křídel: 55 - 65 mm

a) největší rozpětí křídel

Thysania agrippina - až 30 cm

čeleď Můrovití - Noctuidae

Thysania agrippina

 

b) největší plocha křídel

Attacus atlas - až cca 400 cm2

rozpětí křídel až 28 cm, čeleď Martináčovití - Saturnidae

Attacus atlas

Lucanus cervus
1. Roháč obecný / Lucanus cervus - samec - 75 mm

čeleď: Roháčovití (Lucanidae)

chráněný druh - kategorie ohrožený druh

Délka těla: 35 - 75 mm

Ergates faber  
2. Tesařík zavalitý / Ergates faber - 60 mm

čeleď: Tesaříkovití (Cerambycidae)

chráněný druh - kategorie silně ohrožený druh

Délka těla: 40 - 60 mm

Cerambyx cverdo  
3. Tesařík obrovský / Cerambyx cerdo - 53 mm

čeleď: Tesaříkovití (Cerambycidae)

chráněný druh - kategorie silně ohrožený druh

Délka těla: 25 - 53 mm

Hydrous piceus
4. Vodomil černý / Hydrous piceus - 50 mm

čeleď: Vodomilovití (Hydrophilidae)

Největší vodní brouk na světě!

Délka těla: 40 - 50 mm

Prionus coriarius  
5. Tesařík piluna / Prionus coriarius - 45 mm

čeleď: Tesaříkovití (Cerambycidae)

Délka těla: 18 - 45 mm

Carabus coriaceus  
6. Střevlík kožitý / Carabus coriaceus - 42 mm

čeleď: Střevlíkovití (Carabidae)

Délka těla: 26 - 42 mm

Oryctes nasicornis  
7. - 8. Nosorožík kapucínek / Oryctes nasicornis - 40 mm

čeleď: Vrubounovití (Scarabaeidae)

chráněný druh - kategorie ohrožený druh

Délka těla: 20 - 40 mm

Meloe variegatus  
7. - 8. Majka duhová / Meloe variegatus - 40 mm

čeleď: Majkovití (Meloidae)

chráněný druh - kategorie ohrožený druh

Délka těla: 15 - 40 mm

Rosalia alpina
9. Tesařík alpský / Rosalia alpina - 38 mm

čeleď: Tesaříkovití (Cerambycidae)

chráněný druh - kategorie kriticky ohrožený druh

Délka těla: 15 - 38 mm

Polyphylla fullo
10. Chroust mlynařík / Polyphylla fullo - 36 mm

čeleď: Vrubounovití (Scarabaeidae)

chráněný druh - kategorie ohrožený druh

Délka těla: 26 - 36 mm

Na dalších místech se umístili § Krajník pižmový (Calosoma sycophanta), Potápník vroubený (Dytiscus marginalis), § Majka obecná (Meloe proscarabaeus) - všechny tři druhy až 35 mm a Tesařík pižmový (Aromia moschata) - až 34 mm.

Někomu možná v české TOP 10 chybí § Potápník široký (Dytiscus latissimus) s délkou až 44 mm. Bohužel podle dostupných informací nebyl tento druh u nás od roku 1970 nalezen, přestože v první polovině 20. století patřila jeho česká populace k největším v jeho areálu výskytu. Z tohoto důvodu jej zde neuvádím.

Kdybyste se snad někdy dostali do míst, kde tyto obří druhy žijí, nečekejte, že snadno narazíte na jedince uvedených rozměrů. Podobně jako nepotkáte příliš často člověka, který měří dva metry dvacet, tak i v případě brouků jsou běžní jedinci zpravidla o několik centimetrů menší než je uvedeno v této TOP 10. Je inspirována knihou "Nejkrásnější brouci tropů" (autoři J. Mareš, V. Lapáček, vydala Academia Praha, 1980).

Titanus giganteus
Titanus giganteus - cca 17 cm

výskyt: Jižní Amerika

čeleď: Tesaříkovití (Cerambycidae)

Prameny hovoří až o 22 cm, ale tato velikost nebyla nikdy seriózně doložena. Maximální spolehlivě doložená délka tohoto druhu činí 16,7 cm. Všeobecně je však tento druh považován za největšího brouka na světě, o čemž napovídá i jeho latinské jméno. V češtině se lze setkat se jménem Tesařík největší.

Dynastes hercules  
Dynastes hercules - cca 19 cm

výskyt: Střední Amerika včetně ostrovů a sever Jižní Ameriky

čeleď: Vrubounovití (Scarabaeidae)

Kritériem tohoto žebříčku je prostá délka těla bez přihlédnutí k jeho váze nebo objemu. Proto náleží Herkulovi antilskému, jak zní jeho občas uváděné české jméno, druhé místo i přesto, že roh na hrudi může tvořit až polovinu délky jeho těla. Samice tohoto druhu na rozdíl od samců roh nemají, a proto působí nenápadně a dorůstají jen asi 9 cm.

Macrodontia cervicornis  
Macrodontia cervicornis - cca 17 cm

výskyt: Jižní Amerika - Amazonie

čeleď: Tesaříkovití (Cerambycidae)

Brouk s nápadnými kusadly a dobrým krycím zbarvením napodobujícím kůru stromů. Jeho larvy jsou údajně velké a "chutné" do té míry, že domorodci jejich konzumací ohrožují populaci tohoto druhu.

Xixiuthrus sp.  
Xixuthrus heyrovskyi, Xixuthrus heros - cca 15 cm

výskyt: Oceánie - Fidži

čeleď: Tesaříkovití (Cerambycidae)

Tito tesaříci, z nichž jeden nese jméno českého vědce, patří v současné době patrně již mezi vyhubené druhy. Padli za oběť domorodým obyvatelům ostrovů, kteří pojídali jejich larvy.

Megasoma elephas  
Megasoma elephas - cca 14 cm

výskyt: Střední Amerika

čeleď: Vrubounovití (Scarabaeidae)

Spolu s goliáši a tesaříkem Titanus giganteus patří tento druh mezi nejtěžší a nejobjemnější. Objemem těla se jim vyrovná ještě příbuzný druh Megasoma actaeon, který má ale o něco kratší roh.

Dynastes neptunus
Dynastes neptunus - cca 14 cm

výskyt: Střední Amerika

čeleď: Vrubounovití (Scarabaeidae)

Menší blízký příbuzný druhu Dynastes hercules. Samice dorůstají jen 7,5 cm.

Chalcosoma atlas
Chalcosoma atlas - 13 cm

výskyt: Jihovýchodní Asie (Filipíny, Indonésie, Malajsie)

čeleď: Vrubounovití (Scarabaeidae)

Největší asijský brouk. Samice mají na hrudi jen malé růžky a dorůstají asi 6 cm.

Goliathus regius  
Goliathus regius, Goliathus goliathus - 12 cm

výskyt: tropická Afrika (okolí Guinejského zálivu)

čeleď: Vrubounovití (Scarabaeidae)

Největší afričtí brouci. Jejich běžná velikost bývá 9-10 cm. Patří mezi nejtěžší a nejobjemnější druhy. Brouci se zpravidla zdržují v korunách stromů. Samci mají na hlavě růžky sloužící k bojům o potravu a o samice. Některé domorodé kmeny považují tyto brouky za posvátné.

Zde je přehled hmyzích rekordmanů ve 23 vybraných "disciplínách", jak jsou zaznamenány v americké publikaci " Book of Insect Records, Walker, T.J., ed. 2001. University of Florida, 2001", kterou můžete nalézt na webové adrese ufbir.ifas.ufl.edu (zestručněno).